11
Απρ
2013

Το σχεδιο Αθηνά για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Το ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ για την αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μπορείτε να το βρείτε εδώ