24
Μαΐ
2013

Χρήσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό μορίων

Δείτε τους πίνακες και τα αναλυτικά παραδείγματα

Λίγες μέρες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις και οι μαθητές όπως και οι γονείς τους σε πολλές περιπτώσεις πλάθουν εικονικά βαθμολογικά σενάρια.

Συνέχεια