Β΄ Λυκείου

Αναλυτική παρουσίαση γενικών αλλαγών στο λύκειο εδώ

Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β-Γ
3
ΑΛΓΕΒΡΑ.
3
ΑΟΘ.
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.
1
ΕΚΘΕΣΗ
2