Γ Λυκείου


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜ
ΦΥΣΙΚΗ
4
ΧΗΜΕΙΑ
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2